Psylocybina i jej wpływ na zespół stresu pourazowego (PTSD)

Do zaburzeń lękowych zaliczamy dużo schorzeń i jednym z nich jest właśnie Zespół stresu pourazowego (PTSD). Pojawia się na skutek silnego, gwałtownego przeżycia, które połączone jest z zagrożeniem zdrowia lub życia. Leczenie PTSD opiera się na łączeniu różnych metod psychoterapii. W sytuacji, gdy objawy ulegają nasileniu i stają się wyjątkowo uciążliwe, zazwyczaj wdraża się farmakoterapię.Wciąż poszukiwany jest lek idealny, dlatego ostatnio na tapet wzięta została psylocybina jako potencjalny lek na PTSD. Czy psylocybina wpływa na zespół stresu pourazowego i pomaga w jego leczeniu?

Psylocybina – co to jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest psylocybina. Jest to substancja psychodysleptyczna pochodzenia naturalnego, występuje w grzybach rodzaju Psilocybe. Psychodysleptyki to środki psychoaktywne, które wykazują silny wpływ na percepcję, nastrój i procesy poznawcze człowieka.

Działanie psylocybiny na organizm objawia się zmianami w zachowaniu – po przyjęciu dawki odczuwane jest poczucie lekkości, rozweselenie czy stan euforii. W literaturze medycznej psylocybina jest zaklasyfikowana jako środek odurzający, substancja  bez zastosowania medycznego i o dużym potencjale nadużywania.

Właściwości psylocybiny pozwalają rozważać jej wykorzystanie w zakresie leczenia chorób o podłożu psychicznym. Jedną z taki chorób, w której leczeniu przyjmowanie psylocybiny przynosi wymierne efekty, jest depresja. Psylocybina wykorzystywana jest też do walki z PTSD

Długoterminowe skutki przyjmowania psylocybiny

Badań dotyczących krótkotrwałych skutków psylocybiny jest dość sporo, mniej wiadomo jednak o efektach trwałych. W 2020 roku w Scientific Reports opublikowano wyniki badania, którego celem było przeanalizowanie wpływu pojedynczej wysokiej dawki psylocybiny na organizm do jednego miesiąca po podaniu.

Jak się okazało, psylocybina wykazała wpływ na afekt – emocje, uczucia i nastrój badanych. Zmniejszyła negatywne odczucia, zwiększając te pozytywne. U osób poddanych obserwacji tydzień po podaniu psylocybiny stres, negatywne uczucia, niepokój, napięcie czy zaburzenia nastroju nie były tak nasilone jak wcześniej. Po upływie miesiąca jednak wróciły do stanu wyjściowego.

Psylocybina zwiększa łączność mózgową

W badaniu z 2020 roku odnotowano również, że w ciągu miesiąca u badanych nastąpił ciągły wzrost łączności funkcjonalnej w różnych sieciach mózgowych. Łączność między poszczególnymi częściami mózgu jest niezbędna do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu. Ewentualne zakłócenia lub całkowity brak łączności może być oznaką choroby psychicznej czy stanów typu schizofrenia.

Wpływ psylocybiny na PTSD. Czy psylocybina i PTSD są ze sobą powiązane?

Wiele firm prowadzi liczne badania nad skutecznością i zasadnością działania psylocybiny w leczeniu chorób psychicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, nasuwa się pytanie, czy psylocybina może korzystnie wpływać na zespół stresu pourazowego? Choć nie ma jeszcze dowodów na to, można podejrzewać, że tak. Zanim jednak popadniemy w euforię, że istnieje lek na zespół stresu pourazowego, który pozwala się od niego uwolnić, poczekajmy na jednoznaczne potwierdzenie tego w postaci odpowiednich badań przeprowadzonych w tym zakresie.

Jeśli psylocybina okazałaby się skuteczna w leczeniu zespołu stresu pourazowego, chorzy otrzymaliby szansę na poprawę jakości życia, a także na uniknięcie przyjmowania silnych leków. Stosowane z tego powodu leki wykazują bowiem szereg działań ubocznych.

Źródła:

1. Stone, E. (2020, October 27). Study suggests psilocybin can positively change emotions and brain function long-term. Leafly. https://www.leafly.com/news/health/psilocybin-change-emotions-brain-function-study

2. Dydak, K., Śliwińska-Mossoń, M., & Milnerowicz, H. (2016). Psilocybin as an alternative medicine for patients suffering from depression. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(3), 165–170. https://doi.org/10.15557/pipk.2016.0023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zapisz się do naszego newslettera

< Back
There are no products in your cart.
Product total: 0.00 zł
Pay now
0
0 items in your cart - 0.00 zł
Pay now
Scroll to Top
Otwórz WhatsApp
💬 Porozmawiaj z nami na WhatsApp
Cześć 👋
Jak możemy pomóc?