...

Katalog DynaVap

Polish Version
Category Tag

Spis treSci

Waporyzatory Str. 6-11

Stash Str. 12-14

Podgrzewacz indukcyjny Str. 15

Czsci Str. 16-19

Zestawy Str. 20-21

MSRP Str. 22-23

 

Rodzina DynaVap

DynaVap z dumq konstruuje i produkuje wszystkie swoje waporyzatory przy uzyciu najwyzszej jakosci dostpnych materia/6w . Dostarczamy to, co uwazamy za najlepsze wsr6d dostpnych obecnie  opcji  w  dziedzinie  waporyzacji  bez  baterii.  Kiedy  inwestujesz w DynaVap, mozesz miec pewnosc, ze wspierasz zesp61 zaangazowanych inzynier6w, technolog6w, a przede wszystkim – entuzjast6w.

 

Zalozona w 2015 roku, w stanie Wisconsin , DynaVap narodzi/a si z myslq o stworzeniu prostego, bezbateryjnego waporyzatora. Kierujqc si pasjq i innowacyjnosciq, nasz zalozyciel stworzyl oryginalny VapCap. Od tego czasu nasza linia produkt6w znacznie si powikszyla, aktualnie obejmuje ponad 100 unikalnych urzqdzen i akcesori6w , kt6re mozna dostosowac do indywidualnych potrzeb. Nasze waporyzatory wytwarzajq wysokiej jakosci , swietnie smakujqce pary, sq latwe w uzyciu, niezwykle trwale i przenosne . Urzqdzenia DynaVap nie wymagajq zadnych baterii ani elektroniki do pracy, lecz wykorzystujq dowolne zr6dlo ciep/a, takie jak zapalniczka butanowa do podgrzania nak/adki wskazujqcej temperatur na komorze przewodzqcej/kondensacyjnej. Wykonane z najwyzszej jakosci medycznej stali nierdzewnej, tytanu i drewna, sq zoptymalizowane pod kqtem latwego czyszczenia, ponownego montazu i zostaly zaprojektowane tak, aby zapewnic optymalne warunki waporyzacji .

 

2020 ,,M”

Model 2020 ,,M” wykonany jest ze stali nierdzewnej klasy medycznej, posiada funkcjonalna. geometri Capte Cap, fasetowana. komor z za,bkami zapewniaja.ca. idealny przeptyw powietrza , chiral airports – do kalibracji przeptywu powietrza, technologi regulacji komory ekstrakcyjnej (mozliwosc zmniejszenia jej o nawet 50%, aby ulatwc przyjmowanie mikrodawek) oraz stozkowy ustnik o srednicy 10 mm.

 

*Ten VapCap jest dostarczany w naszym nowym, w 100% nadaja,cym si do recyklingu opakowaniu kartonowym, kt6ry jest r6wniez bardzo przyjazny dla kieszeni.

 

2020 ,,M” STARTER PACK

 Starter Pack ,,M” oferuje wszystko , czego potrzebuje nowy uzytkownik VapCap. Posiada ,,M” 2020, kt6ry jest wykonany z medycznej stali i jest doskonalym wprowadzeniem do linii VapCap DynaVap.

 

M starter zawiera:

 • Waporyzator VapCap M 2019
 • DynaStash: drewno cedrowe lub orzech
 • potr6jna. zapalniczk
 • Bawelniane czysciki (5 sztuk)
 • DynaWax
 • 3 uszczelek, odpomych na wysoka. temperatur
 • 2 uszczelek do kondensatora
 • 1 zapasowe sitko ze stali nierdzewnej

2020 ,,M” STARTER PACK Z DYNACOIL

 OMNIVAP TITANIUM

To 92 mm UIZ<‘dzenie sk!ada si z tytanowej komory, nak!adki, ustnika i kondensatora. Korpus OmniVap Titanium ma 45 mm. Opr6cz pokrywki wykonanej ze stali nierdzewnej, OmniVap jest w ca!osci wykonany z tytanu i nie nagrzewa si nawet po d!uzszym uzytkowaniu (z wyj”!tkiem komory parowania i komory tytanowej).

 

System Omni posiada specjalistyczn”I konstrukcj pozwalaj<‘C<‘ na pros!”! regulacj przep!ywu , a zatem na peln”I kontrol stosunku ilosci pary wodnej do polMetrza. Regulacja odbywa si poprzez proste przekrcenie ustnika, kt6ry wysuwa kondensator do ty!u. Nie jest on kompatybilny z M komor<1 ani srodkoW”I czsci”I korpusu.

 

OMNIVAP XL TITANIUM

OmniVap XL Titanium ma 109 mm d!ugosci. Waporyzator sk!ada si z tytanowej komory, nak!adki, ustnika, kondensatora XL i Omni Titanium Stem o d!ugosci 62 mm. Opr6cz pokryMki ze stali nierdzewnej, OmniVap XL jest wykonany w calosci z tytanu i nie nagrzewa si nawet po d!uzszym uzytkowaniu (z wyj”!tkiem komory parowania i komory tytanowej).

 

System Omni posiada specjalistyczn”I konstrukcj pozwalaj<‘C<‘ na pros!”! regulacj przep!ywu , a zatem na peln”I kontrol stosunku ilosci pary wodnej do polMetrza. Regulacja odbywa si poprzez proste przekrcenie ustnika, kt6ry wysuwa kondensator do ty!u. Nie jest on kompatybilny Z M komor”I ani srodkOW<‘ CZSCi”! korpusu.

 

OMNIVAP XL STARTER PACK

 OmniVap XL Starter Pack oferuje wysokiej jakosci produkty DynaVap, z linii Omni. Pakiet ten zalMera waporyaztor OmniVap XL, wyko nany z tytanu, a takte DynaStash XL: Purpleheart i zapalniczk  Z-Plus  2 (z podw6jnym palnikiem).

 

Zestaw zawiera:

 • OmniVap XL
 • DynaStash XL: Purpleheart
 • Z-Plus (podw6jny palnik)
 • 5 sztuk uszczelek odpornych na wysok”I temperatur
 • 1 x zapasowe sitko
 • DynaWax.

OMNIVAP XL STARTER PACK Z DYNACOIL

 HYDRA OMNIVONG XL

CIEMNE I JASNE DREWNO

 

Podobnie jak OmniVap ten model r6wniez pozwala na zmienna. regulacj przeplywu pary wodnej . Srodkowa czsc HydraVonG Dark Wood zawiera ustnik Omni. Zw zenie w korpusie doskonale wsp61pracuje z wikszoscia, adapter6 w 14 mm. System Omni posiada specjalistyczna. konstrukcj pozwalaja,ca. na prosta. regulacj przeplywu, a zatem na pe!na, kontrol stosunku ilo5ci pary wodnej do powietrza . Regulacja odbywa si poprzez proste przekrcenie ustnika, kt6ry wysuwa kondensator do tylu. Nie jest on kompatybilny z M komora. ani srodkowa. czscia, korpusu.

 

”Zdecydowanie    zalecamy   rutynowe stosowanie DynaWax      do      czyszczenia i nawilt:ania drew na.

..Kolory i/lub wzory sloj6w mogq si r6tnic.

..”VapCap jest pakowany w bezplatnq tu do przechowywania  w  celu  ochrony  podczas

transportu.

 

HYDRAVONG DELUXE PACK

 W tym luksusowym zestawie HydraVonG Stem Dark Wood jest po/a,czony z tytanowym ustnikiem. Na urza,dzenie sklada si kondensator XL , tytanowa komora i nak/adka. Ma 109 mm dlugosci.

 

W zestawie znajduje si r6wniez DynaStash XL: Bubinga, zapalniczka , DynaWax, 5 sztuk uszczelek, kt6re sa. odporne na wysokie temperatury ,

3 pier5cienie uszczelniaja,ce typu Condenser (2 male i 1 duty), jedno tytanowe sitko na zmiani; i DynaCoil.

< Back
There are no products in your cart.
Product total: 0.00 zł
Pay now
0
0 items in your cart - 0.00 zł
Pay now
Scroll to Top
Otwórz WhatsApp
💬 Porozmawiaj z nami na WhatsApp
Cześć 👋
Jak możemy pomóc?